Forside

Facebooklinkedin

Forøg turismen med gople-frie strande


Hold gopler væk fra strandene

Forøg sikkerheden for badende uden at genere dyrene i vandet

  Intet stikker op ad vandet

  Ingen rensning af net

Kendt teknologi


Boblegardiner bruges allerede med succes over hele verden:

  I mange havne, bruges boblegardiner til at inddæmme olieudslip

  Boblegardin bruges ved opførelse af havvindmølleparker. Her sikrer boblerne marsvin mod støjen fra byggeriet

  I Skotland beskytter boblegardiner et atomkraftværk mod at suge gopler ind i kølevandsindtaget sammen med kølevandet

  Når teknikken bruges til at beskytte havne og kraftværker, kan den også bruges til at holde gopler væk ved stranden!

Sådan virker boblegardinet:


Bobler skyder op fra slangen med små huller og turbulensen skaber en lodret mur, som bl.a. gopler og flydende affald ikke kan passere

Slangen med trykluft er fastgjort til bunden

Flere positive effekter!


  Sikker badezone langs med stranden

  Forhindrer gopler og flydende affald i at komme ind i badezonen

  Forhindrer luftmadrasser, badedyr mm. i at drive til havs

  Ingen bevægelige dele eller elektriske komponenter i vandet

  Effektiv iltning af havbunden i den varme sæson

  Stopper den ilde lugt langs kysten i stillestående vejr

  Forbedrer vandkvaliteten og sikrer god økologisk sundhed